Website bất động sản – webbatdongsan002

3.500.000

Loại sản phẩm: Website bất động sản

Ngành nghề: bất động sản

Màu sắc chủ đạo: Trắng và xám

Đối tượng khách hàng: 30 – 65 tuổi

Thời gian hoàn thiện :1 tuần

Cấu phần website:

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Vị trí
  • Tiện ích
  • Mặt bằng
  • Phương thức thanh toán
  • Tin tức
  • Liên hệ

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Website bất động sản – webbatdongsan002”

Gõ thông tin cần tư vấn tại đây